บัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา(อาคาร 7)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

          422  ถนนมนุพงษ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000

          โทรศัพท์ 0827179688 หรือ 0-3850-0000 ต่อ 6350, 6352, 6355 , 6359

          สายตรง 0-3853-5430

          โทรสาร 0-3853-5430

           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.