รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2562
  • ครั้งที่ 1/2562
  • ครั้งที่ 2/2562  
  • ครั้งที่ 3/2562
  • ครั้งที่ 4/2562
  • ครั้งที่ 5/2562
  • ครั้งที่ 6/2562
  • ครั้งที่ 7/2562 
  • ครั้งที่ 8/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2558