รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2559
  • ครั้งที่ 1/2560
  • ครั้งที่ 2/2560 NEW
  • ครั้งที่ 3/2560
  • ครั้งที่ 4/2560
  • ครั้งที่ 5/2560
  • ครั้งที่ 6/2560
  • ครั้งที่ 7/2560
  • ครั้งที่ 8/2560
  • ครั้งที่ 9/2560
  • ครั้งที่ 10/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2558