รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2561
  • ครั้งที่ 1/2561
  • ครั้งที่ 2/2561
  • ครั้งที่ 3/2561
  • ครั้งที่ 4/2561
  • ครั้งที่ 5/2561
  • ครั้งที่ 6/2561
  • ครั้งที่ 7/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2558