รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 2558